Không Gian Nhà Hàng
Nhà hàng sân vườn Dìn Ký được chia làm hai khu vực chính là khu vực sân vườn và nhà ngói đỏ. Nhà ngói đỏ với thiết kế lạ mắt, Read more