DÌN KÝ CENTER

Nhà Hàng 24/7 Dìn Ký Nguyễn Trãi

Không Gian Nhà Hàng

Một số hình ảnh không gian Nhà hàng

12